Mangfoldige minner
Visittkort
Visittkort til prosjektleder for Mangfoldige minner.
Mangfoldige minner er et prosjekt i forbindelse med Mangfoldsåret 2008.
Legger også ved skissene, alltid morsomt å se forslag.
Se også: www.mangfoldigeminner.no