Mangfoldige minnerProgram
2-sidig program for Mangfoldige minner.
Mangfoldige minner er et prosjekt i forbindelse med Mangfoldsåret 2008.
Se også: www.mangfoldigeminner.no