Norsk FolkeminnelagBrosjyre
Omslag til Norsk Folkeminnelag-brosjyren, 2007.
Norsk tradisjonsstoff gjort tilgjengelig for et bredt publikum.