Gullfuglen

Diplom
Medietilsynet bevilger hvert år tilskudd til lokalkringkasting etter innstilling fra Fagutvalget. Hvert år deler Fagutvalget også ut priser til gode programproduksjoner.