Pose
Pose
Poseidé og forslag til Norsk Sjøfartsmuseum, som det dessverre ikke ble noe av.