Prematur Posten, noen oppslag


Tidsskrift
Prematur Posten - Tidsskrift for Prematurforeningen
Kanskje design var layoutansvarlig fra om med blad nummer 2 2007 til og med første blad 2009