Prematur Posten, noen forsiderTidsskrift
Prematur Posten - Tidsskrift for Prematurforeningen
Deres mål er å kunne gi foreldre med barn som er født premature; hjelp, støtte og nyttig informasjon.
Kanskje design var layoutansvarlig fra blad nummer 2 2007 til og med første blad 2009