BoklanseringsplakatPlakat
Har du hørt om løven som skulle være barnevakt for hunden?
Og som måtte løpe like langt som herfra til Ådals bruk for å spise opp kjøttbeinet sitt?

A3-plakat for boka Mangfoldige minner – Fortellinger og folkeminner.
Februar 2010.
+ skisser