PlakatPlakat og flyers
A3-plakat og A7-flyers for tidsskriftet Communalism + skisser, november 2009.
Tema for første nummeret er klima, energi, desentralisering.
Stikkord for plakaten: bykart, nybygging, byggeplass, bystruktur ...

«Tidsskriftet Communalism. Tidsskriftet er temmelig radikalt, med mye politisk teori som innhold. Communalism-begrepet handler blant annet om tanker rundt å få ett mer direkte demokrati, en annen måte å organisere samfunnet på, for å få det mer inkluderende slik at folk får mer å si for sin egen hverdag, for sitt nærmiljø og samfunn.

Tidsskiftet kommer til å ha temaer som miljø, byutvikling, demokrati, feminisme, asylpolitikk, medie-eierskap, menneskerett ... det kan være så mangt. Poenget er å skrive for et internasjonalt publikum, opplyst og skarpt.»