Fødsel i Fokus, noen forsider

Magasin
Kanskje design er layoutansvarlig for magasinet Fødsel i Fokus, siden slutten av 2007.
Fødsel i Fokus er en landsomfattende organisasjon som arbeider for bedring av svangerskap, fødsel og spedbarnstid.
Magasinet gis ut fire ganger i året.