Mangfoldige minnerBrosjyre/invitasjon
Mangfoldige minner er et prosjekt i forbindelse med Mangfoldsåret 2008.

Norsk lokalhistorisk institutt, Norsk Folkeminnelag og Lands­laget for lokalhistorie inviterer i forbindelse med Mangfoldsåret 2008 lokalhistorielag, innvandrerorganisasjoner, skole­klasser, folkebiblioteker og andre interesserte med på en nasjonal storsatsing for å samle inn, dokumentere, presentere og bevare kulturminner, fortellinger og historiske avtrykk fra den nye innvandringen.

Se også: www.mangfoldigeminner.no