Fødsel i Fokus, noen oppslag

Magasin
Kanskje design er layoutansvarlig for magasinet Fødsel i Fokus, siden slutten av 2007.
Magasinet gis ut fire ganger i året.